ÇOCUKLARINIZ İÇİN DRAMANIN ÖNEMİ

  • Çocuklarınızın estetik duygusunun ve bilincinin gelişmesine katkıda bulunur. 

  • Drama grupla yapılan bir etkinlik olduğundan çocuğunuzun işbirliği yapma, sosyal ilişkiler, iletişim kurma gibi sosyal yönlerinin gelişmesine katkıda bulunur, 

  • Çocuklarınıza bağımsız düşünme ve karar verme becerileri kazandırır.

  • Çocuklarınızın iletişim becerilerinin gelişmesine katkı sağlar.

  • Çocuklarınızın sosyal farkındalığını arttırır ve empati becerilerinin gelişmesine katkı sağlar.