11.Sınıf Bursluluk Sınavı Konu Analizi

11.Sınıf Bursluluk Sınavı Konu Analizi

TÜRKÇE KONU ANALİZİ (20 soru)
-Metinlerin Sınıflandırılması
-Öğretici Metinler
-Ses Bilgisi
-Cümlede Anlam
-Cümle Yorumu
-Paragraf Yorumu
-Anlatım Biçimleri
-Kelimede Anlam
-Noktalama
-Tanzimat Dönemi

SOSYAL BİLİMLER KONU ANALİZİ (20soru)
-Mustafa Kemal'in Hayatı
-Milli Mücadele Hazırlıkları
-Kuvayımilliye Hareketi
-Kurtuluş Savaşı'nın Başlaması ve Cepheler
-Siyasal ve Hukuki Alanda Yapılan İnkılaplar
-Osmanlı Devleti ve I. Dünya Savaşı
-Türkiye'de Arazi Kullanımı
-Biyoçeşitlilik ve Canlıların Yeryüzüne Dağılışı
-Ekosistem İşleyişi, Enerji Akışı, Mad. Dön.
-Nüfus Politikaları

MATEMATİK KONU ANALİZİ (20 soru)
-Mantıksal Matematik
-Bölme
-Modüler Aritmetik
-II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem
-Doğrusal Denklem Sistemleri
-II. Dereceye Dönüştürülebilen Denklem
-Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri
-Trigonometri

FEN BİLİMLERİ KONU ANALİZİ (20soru)
-Vektörler
-Enerji
-Hareket
-İtme ve Çizgisel Momentum
-Kimyanın Sembolik Dili ve Adlandırma
-Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
-Atomun Kuantum Modeli
-Gazların Özellikleri
-Kimyasal Hesaplamalar
-İdeal Gaz Yasası
-Mol Kavramı
-ATP
-Fotosentez
-Solunum


Yukarı