10.Sınıf Bursluluk Sınavı Konu Analizi

10.Sınıf Bursluluk Sınavı Konu Analizi

TÜRKÇE KONU ANALİZİ (20 soru)
-Kelimede Anlam
-Sunum-Tartışma-Panel
-Paragraf
-Cümlede Anlam
-Anlatım Biçimleri
-Anlatım Bozuklukları
-Sözcük Türleri (İsim)
-İslam Öncesi Türk Edebiyatı
-Türk Edebiyat Dön. Ayrı. Ölçütler
-İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
-Edebiyat-Tarih İlişkisi

SOSYAL BİLİMLER KONU ANALİZİ (20soru)
-Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu
-Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
(1300-1453)
-İstanbul'un Fethi
-I. Süleyman (Kanuni) Dönemi
-Osmanlılarda Yönetim, Askeri Teş. ve Eğit.
-Osmanlı Devleti'nde Eko. Gel. ve Top. Ya.
-Avrupa'daki Gelişmeler
-Dünya'yı Kaplayan Örtü: Bitkiler
-Yüzey Suları
-Toprağın Hikayesi
-Topografya ve Kayaçlar
-Nüfus Artışı ve Nüfus Piramitleri
-Nüfus Sayımları ve Nüfusun Alansal. Dağı.
-Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları

MATEMATİK KONU ANALİZİ (20 soru)
-Permütasyon
-Kombinasyon
-Binom Açılımı
-Olasılık
-Koşullu Olasılık
-Fonksiyonlar
-Analitik Geometri
-Çokgen
-Yamuk
-Paralkenar

FEN BİLİMLERİ KONU ANALİZİ (20 soru)
-Basınç
-Kaldırma Kuvveti
-Durgun Elektrik
-Elektrik Akımı
-Elektrik Devreleri
-Elektriksel Güç ve Enerji
-Asitler ve Bazlar
-Karışımlar
(Homojen Karışımlar/Çözünme Olayı,
Homojen Karışımlar/Çözeltilerde Derişim,
Homojen Karışımlar/Koligatif Özellikler)
-Mitoz-Mayoz Bölünme
-Eşeysiz-Eşeyli Üreme
-İnsan-Üreme Sistemi

 


Yukarı