9.Sınıf Bursluluk Sınavı Konu Analizi

9.Sınıf Bursluluk Sınavı Konu Analizi

TÜRKÇE KONU ANALİZİ (20 soru)
-Kelimede Anlam
-İletişim, Dil ve Kültür
- Ses Bilgisi
-Dillerin Sınıflandırılması
-Cümlede Anlam (Kavramlar)
-Yazım
-Cümlede Yorum
-Paragraf
-Noktalama
-Güzel Sanatlar ve Edebiyat
-Dilin İnsan ve Top. Hayat. Yeri ve Önemi
-Şiir

SOSYAL BİLİMLER KONU ANALİZİ (20soru)
-Tarih Bilimine Giriş
-Tarih Yazıcılığı
-Anadolu Uygarlıkları
-İlk Çağ Uygarlıkları
-Kök Türk Devleti
-Orta Asya'da Kurulan İlk Türk Devletleri
-Türklerin Türk Sahnesine Çıkışı
-Coğrafi Rehberim: Haritalar
-Arazi Rehberimiz: İzokipsler
-Doğal Unsurlar: İnsan, Doğa ve Coğrafya
-Atmosfer ve Hava Olayları
-Yerel Saat ve Zaman Hesaplamaları
-Yerküre'nin Şekli ve Hareketleri

FEN BİLİMLERİ KONU ANALİZİ (20 soru)
-Fizik Bilimine Giriş
-Madde ve Sıvı
-Dayanıklılık
-Doğrusal Hareket
-Sıvıların Genel Özellikleri
-Sürtünme Kuvveti
-Kimya Bilimi
-Atom Altı Tanecikler
-Kimyanın Temel Yasaları
-Atom Modelleri
-Periyodik Sistem
-Bir Bilim Olarak Biyoloji
-Canlıların Temel Bileşenleri
-Nükleik Asitler
-Enzimler

MATEMATİK KONU ANALİZİ (20 soru)
-Kümeler
-Kartezyen Çarpım
-Problemler
-Üslü-Köklü Sayılar
-Mutlak Değer
-I. Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
-Denklem ve Eşitsizlikler


Yukarı